امیر زمانیها

نوکارآفرین و برنامه نویس موبایلمن می توانم در زمان مناسب به شکلی حرفه ای، اپلیکیشن موردنظرتان را طراحی کنم

کمکی که من می توانم به شما کنم


گام اول: پرورش ایده

ایده شما باید رشد داده شود و شفاف تر و معقول تر شده و به حقیقت نزدیکتر شود

گام دوم: امکان سنجی و توجیه اقتصادی

ایده رویایی شما باید برسی شود که چه ارزش افزوده ای دارد و آیا قابلیت تجاری شدن را دارد یا خیر!؟

گام سوم: طرح کسب و کار و درآمدزایی

باید برسی شود که با چه روش هایی، در چه زمان هایی و چگونه می توان کسب درآمد کرد

گام پایانی: ساخت اپلیکیشن

بعد از رد شدن از این سه مرحله، حال وقت این رسیده است که برنامه حرفه ای شما را برایتان بنویسم

ما میتونیم از طریق یا شبکه های اجتماعی باهم در تماس باشیم

facebook twitter linkedin